روزنامه خبر ها و ایده های ما درباره عشق

  تمامی پست ها از jafari

آهنگ خدایا تو عشق منی

خدایا تو عشق منی خدایا تو عشق منی
By jafari در آهنگ

آهنگ گرگ و میش

گرگ و میش گرگ و میش
By jafari در آهنگ

آهنگ قوی زیبا

قوی زیبا قوی زیبا
By jafari در آهنگ

آلبوم ۲ : عکسهای شخصی

By jafari در عکس